Nyheter

BEWA lanserer nye finansieringsprodukter. Gjennom vår partner Factoring Finans tilbys fakturakjøp og fakturabelåning. Vi legger stor vekt på fleksibilitet og gode betingelser. BEWA er en av markedets spennende tilbyder av produkter og tjenester i hele verdikjeden. Profesjonell rådgivning  sørger for finansiering tilpasset din bedrift Økt likviditet gjennom redusert kredittid og høy finansiering av kundefordringer Frigjøring […]

Fra 1. januar 2018 gjelder følgende nøkkelsatser for salærer og gebyrer i inkassobransjen. Inkassosats fra 01.01.2018: 700,- (uforandret fra 2017). Rettsgebyr fra 01.01.2018: 1130,- (Opp 81,- fra 2017). Forsinkelsesrente: 8,50 prosent p.a. Gjelder første halvår 2018. (Samme som i 2017) Har du spørsmål til noe av dette kan du ta kontakt med oss i BEWA. […]

BEWA tilbyr juridiske tjenester For å bistå våre med juridisk vurdering og behandling av tyngre saker innen pengekravsrett har BEWA inngått et partnerskap med Wagner Advokatfirma AS. Wagner Advokatfirma har lang erfaring fra et bredt spekter innen forretningsjuridiske områder. Avdelingen har juridisk spisskompetanse innen kreditt- og pengekravsrett, panterett, kontraktsrett, inkasso og tvangsfullbyrdelse. Wagner Advokatfirma bistår […]

BEWA har åpnet avdelingskontor i Trondheim. Adressen er: Vestre Kanalkai 24 7010 Trondheim Vi ønsker nye og eksisterende kunder velkommen.

Følgende satser gjelder fra 1. januar 2017: Forsinkelserenten opprettholdes på 8,5%. Inkassosatsen endres fra kr. 670 til kr. 700. Purregebyret øker dermed til kr. 70,- Rettsgebyr kr. 1049,- Kompensasjon for inndrivelseskostnader kr. 360,- Ta kontakt med oss i BEWA, dersom du har spørsmål til dette.