Fra 1. januar 2018 gjelder følgende nøkkelsatser for salærer og gebyrer i inkassobransjen.

  • Inkassosats fra 01.01.2018: 700,- (uforandret fra 2017).
  • Rettsgebyr fra 01.01.2018: 1130,- (Opp 81,- fra 2017).
  • Forsinkelsesrente: 8,50 prosent p.a. Gjelder første halvår 2018. (Samme som i 2017)

Har du spørsmål til noe av dette kan du ta kontakt med oss i BEWA.
Les også Nøkkeltall for satser og gebyr 2018.

 

Kontakt oss i dag for mer informasjon: 921 48 000