BEWA tilbyr juridiske tjenester

For å bistå våre med juridisk vurdering og behandling av tyngre saker innen pengekravsrett har BEWA inngått et partnerskap med Wagner Advokatfirma AS.

Wagner Advokatfirma har lang erfaring fra et bredt spekter innen forretningsjuridiske områder. Avdelingen har juridisk spisskompetanse innen kreditt- og pengekravsrett, panterett, kontraktsrett, inkasso og tvangsfullbyrdelse.

Wagner Advokatfirma bistår i rettslige og utenrettslige forhandlinger, gjennomgang og rettslig vurdering av saker og krav, utferdigelse av klager, søksmål og begjæringer i konkurs, tvangs- og tvistesaker, samt rettslig oppfølging av saker og prosedyre for domstolene.

Våre kunder tilbys:

Kvalitetssikring av garanti/sikkerhetsstillelser, vurdering av tvistesaker og gjennomgang av avtaleverk for kun kr. 1500,-. Med dette sikres en forutsigbar og korrekt fremdrift i enhver sak.

Erfaring tilsier at det er kostnadsbesparende å være i forkant!

 

Kontakt oss i dag for mer informasjon: 921 48 000